Nummer 7

Marijke Clerx

Marijke Clerx

Over Marijke Clerx

Ook ik ga voor een sociaal, ondernemend en duurzaam Stein.

Mijn hele werkzame leven ondersteun ik mensen bij het opkomen voor hun rechten. Als overtuigd sociaaldemocraat en vakbondslid zet ik me in voor uitdagend en gezond werk met goede arbeidsvoorwaarden voor iedereen die werken kan.  Sociale zekerheid voor wie (tijdelijk) niet kan werken en gerichte loopbaanbegeleiding en scholing voor werkzoekenden.

Betaalbare en duurzame woningen in een prettige leefomgeving met goede voorzieningen in de nabijheid vind ik belangrijk. Kernen en wijken waar mensen goed samenleven en zich voor elkaar inzetten. In een vergrijzend Stein vraagt dat om een heldere gemeentelijke visie en de bereidheid om te experimenteren met – en te investeren in – nieuwe woonvormen, in zorg en aandacht die het ouderen mogelijk maakt om zelfstandig te blijven wonen met behoud van contact met hun omgeving. Kangoeroewoningen waarin verschillende generaties samenwonen en woongemeenschappen kunnen bijdragen

De kernen van Stein moeten geen ‘grijze getto’s’ worden. Een goede mix van jong en oud draagt bij aan de leefbaarheid. Jongeren moeten met voorrang voor goedkopere huurwoningen in aanmerking komen. De gemeentelijke startersregeling moet worden voortgezet. En ook voor jongerenhuisvesting moeten experimentele duurzame woonvormen binnen bereik komen. We zijn voorstander van het subsidiëren van energie coöperaties.

De afgelopen vier jaar probeerde ik als PvdA-er een steentje bij te dragen in de commissies Verkeer en Milieu en RO en volkshuisvesting van de Steinse gemeenteraad. In Urmond ben ik vrijwilliger bij de St. Leendert Markt en de Kerstmarkt. Daarnaast ben ik betrokken bij Natuur en Milieu Limburg en ben ik (nog even) toezichthouder bij een Limburgse woningcorporatie en bij een Gelders/Utrechtse instelling tegen huiselijk geweld.