Nummer 2

Seddik Ghoule

Seddik Ghoule

Over Seddik Ghoule

Samen werken aan een sociaal, duurzaam, ondernemend Stein. Dat is waar ik me in de komende raadsperiode sterk voor ga maken.

Het is van wezenlijk belang dat we nog meer inzetten op de eigen kracht van mensen en inzetten op de leefbaarheid van kernen. De samenstelling van de bevolking veranderd en de vergrijzing neemt verder toe. Daarnaast is het aantal taken van de gemeente op het sociaal gebied toegenomen. Dit zorgt voor uitdagingen om de gemeente sociaal en leefbaar te houden.

Tegelijkertijd zien we kansen op het economische terrein. Met name als het gaat om het faciliteren van bedrijven en het stimuleren van toeristische ontwikkelingen liggen er mogelijkheden.

Tot slot is het van belang dat eenieder prettig kan blijven wonen in Stein. We moeten er dan ook naar streven dat jongeren gebonden blijven aan de gemeente en dat ouderen de mogelijkheid krijgen om zo lang mogelijk in levensloop bestendige woningen te wonen. Voorzieningen dienen toekomstbestendig te zijn zodat het woon- en leefklimaat optimaal blijft.

Concreet betekent dit dat ik me op de volgende drie punten ga inzetten:

  1. Betrokkenheid van burgers bij kernen vergroten door een leefbaarheidsbudget per kern in te stellen (onderdeel maken van het dorps ontwikkelings plan);
  2. Het mogelijk maken van mengvormen van ondernemersactiviteiten en het stimuleren van toeristische ontwikkelingen zoals de fietsbrug bij Meers en het samenbrengen van diverse initiatieven;
  3. Verduurzaming van woningen middels nieuwe energiebronnen, experimenteren met woonvormen zodat jong- en oud in Stein blijft wonen.

Om dit te bereiken hebben we uw stem nodig.