Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Ons verkiezingsprogramma gaat uit van de kracht van mensen en zet in op de leefbaarheid van kernen.

Een gemeente waar mensen graag wonen, werken, recreëren, naar school gaan en sporten. Allemaal in sociale en veilige wijken. Dat is wat de PvdA wil. De PvdA wil het hart terug in de wijk. We willen een gemeente waar we naar elkaar omkijken, elkaar helpen en waar we samen de schouders er onder zetten. Samen werkt beter. Van ik naar wij. Alle wijken samen maken Stein. Wij geloven in de kracht van samen. Stein ontstaat in de samenleving. In de wijk. Met en tussen de mensen waar het om gaat.

Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties willen we bouwen aan een sociale, vernieuwende en duurzame gemeente. Een gemeente waar mensen goed én gezond kunnen wonen, werken en recreëren. Waar niemand aan de zijlijn blijft staan.

We willen door ontwikkelen op het goede dat Stein te bieden heeft. Door mogelijkheden en initiatieven in de Steinse samenleving te stimuleren en te faciliteren. Door synergie te zoeken en mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen. Daarbij willen we vooral ook zelf de samenwerking met u aangaan. De komende jaren gaan wij graag samen met u aan de slag om van Stein een mooie gemeente te houden.

Verkiezingsprogramma PvdA Stein 2018-2022