Standpunten

Zoeken

Economie en Werk

Werk is de beste remedie tegen armoede en sociale uitsluiting. Daarom faciliteren we het MKB om verdere groei in onze gemeente te realiseren. De PvdA wil zoveel mogelijk mensen uit de kaartenbakken aan werk helpen. Dat doen we onder meer door via maatwerk werkzoekenden te begeleiden naar een betaalde baan.. Iedereen verdient een goed bestaan, met een eigen inkomen en volwaardige deelname aan de samenleving.

Lees verder

Een leefbaar en toegankelijk Stein

De PvdA Stein staat voor leefbare kernen waar het goed wonen is en voorzieningen bereikbaar en toegankelijk zijn voor alle inwoners. De visie uit de DOPsgewijze aanpak waarbij de kernen centraal staat en inwoners met elkaar in dialoog gaan over de huidige- en toekomstige situatie van het dorp wordt door ons onderschreven. Het ideaal dat men samen de agenda bepaalt en zelf of samen met andere partijen werkt aan oplossingen komt nog onvoldoende uit de verf. Wat de PvdA betreft zoekt de gemeente naar synergie met bestaande verenigingen en organisaties.

Lees verder

GOED BESTUUR

De overheid er is voor de burger. De gemeente moet goed naar alle inwoners luisteren. Om te horen, zien en voelen wat nodig is om Stein leuker en veiliger te maken. Dat is meer dan een inspraakavond organiseren als er een nieuwe weg wordt aangelegd. Dat betekent inwoners zeggenschap en betrokkenheid geven over de onderwerpen die er voor hen toe doen.

Lees verder

Samen werken aan een Sociaal Duurzaam Ondernemend Stein

Door samenwerking kunnen we meer effect bereiken. De PvdA wil dan ook samen met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen werken aan Sociaal Duurzaam Ondernemend Stein.

Lees verder

Woon en Leefomgeving

Ieder mens heeft recht op goede en betaalbare woonruimte in een gezonde buurt. Door vergrijzing en ontgroening komt dit onder druk te staan. Stein stelt een visie op de ontgroening en vergrijzing. Dit is nodig om het recht op goed wonen ook voor de toekomst te garanderen.

Lees verder

Zorg en Welzijn

Vanuit de decentralisatie van taken naar de gemeenten is Stein verantwoordelijk voor het bieden van de juiste zorg aan haar inwoners. Voor de oudere inwoners is de zorg gericht op zo lang mogelijk thuis wonen door de juiste ondersteuning binnen en buiten de eigen woning. Thuiszorg en dagbesteding staan hierbij centraal.

Lees verder